BLI EN KLOKERE STØTTESPILLER


Det er ikke alltid du husker ordene som ble brukt i en samtale, men følelsen du sitter igjen med husker du alltid!

KURS, FOREDRAG OG VEILEDNING I EMPATISK KOMMUNIKASJON

Alvorlig sykdom og død er en naturlig del av livet. Men vi blir lett hjelpeløse og usikre når vi prøver å støtte andre som har det tøft. Empatisk kommunikasjon er et verktøy og en tenkemåte som handler om å møte og ta vare på andre menneskers følelser.

Vi har så lett for å prøve å trøste bort, komme med gode råd, eller snakke om oss selv når andre opplever sorg og alvorlig sykdom  Men kanskje er det ikke det den andre trenger akkurat da? Hvordan kan du støtte en som er syk, eller en som står nær en som er syk? Og ikke minst, hvordan tar du vare på deg selv når du skal støtte andre?

Jeg kan lære deg teknikker som gjør deg til en bedre støttespiller!

Hvem kan ha nytte av empatisk kommunikasjon?

Er du hjelper i en pasientorganisasjon eller i en frivillig organisasjon, leder, vanlig kollega, helsepersonell eller venn? Da kan dette være nyttig for deg!

Pasientforeninger og frivillige organisasjoner

Helsepersonell

Kolleger

Ledere

Venner og naboer

Hvem er jeg?

Psykiatrisk sykepleier og veileder, jeg har jobbet på ulike sykehusavdelinger, på legevakt og som psykiatrisk sykepleier i kommunehelsetjenesten. Jeg har mange års erfaring i å møte mennesker i krise og sorg.

I 13 år var jeg rådgiver i Kreftforeningen. Der veiledet og informerte jeg pasienter og pårørende, helsepersonell, frivillige, likepersoner og kolleger om ulike sider ved det å ha en alvorlig sykdom.

Jeg reiser rundt i landet og holder kurs og foredrag i empatisk kommunikasjon for helsepersonell, i pasientforeninger og for andre frivillige.

Hva tilbyr jeg?

Skreddersyr kurs.

Holder foredrag.

Veileder grupper.