Pasientforeninger og frivillige organisasjoner

Mange som jobber i pasientforeninger og frivillige organisasjoner har selv erfaring med alvorlig sykdom og død. Hvordan kan man bruke egne erfaringer på en slik måte at den andre føler seg sett og ivaretatt? Og hva skjer når man møter seg selv i døra? Er det greit å fortelle om egne opplevelser? Er det spesielle hensyn å ta i din organisasjon eller forening?

Kurs 

Kurset har tre hovedtemaer – selvrefleksjon, samtaleverktøy og etikk. Hvordan kan den vanskelige samtalen bli den gode samtalen? Vi bruker god tid på diskusjoner og øvelser underveis.

Varighet ca 4 timer. Pris kr 15 500,-

Antall opptil 25 personer.

Foredrag 

I foredragene snakker jeg om rollen som støttespiller, og hvilke etiske dilemmaer som kan oppstå. Jeg krydrer med eksempler og egne erfaringer, og dere får høre om misforståelser og absurde situasjoner, og om øyeblikkene da alt klaffer.

Varighet ca 1 time. Pris kr 10 000,-

Veiledning i grupper

Veiledning er en målrettet samtale som hjelper deltakerne til å finne egne svar. Det er nyttig å dele erfaringer med andre i samme situasjon, det gjør at du blir tryggere på rollen din. Jeg har lang erfaring som veileder, og kan stille nyttige spørsmål.

Varighet 1,5 timer. Pris kr 1800,-

Antall opptil 12 personer