Helsepersonell

Vi som er profesjonelle hjelpere kan ofte føle oss usikre. Hva kan vi si? Og hva bør vi gjøre for å ta best mulig vare på den andre? Det gjelder sykepleiere, helsefagarbeidere, sosionomer, vernepleiere og andre som jobber med alvorlig syke, døende eller mennesker i andre kriser. Derfor kan det være lurt å bruke litt tid på egne kommunikasjonsferdigheter, det gjør oss tryggere, og mindre slitne.

Stikkord: Hvordan kan du legge til rette for gode samtaler i en travel hverdag? Hva er en god samtale? Hva skjer når du ikke vet hva du skal si? Når er det riktig å trøste? Hva forventer du av deg selv? Hva tror du andre forventer av deg?

Kurs 

Kurset har tre hovedtemaer – selvrefleksjon, samtaleverktøy og etikk.

Hvordan kan den vanskelige samtalen bli den gode samtalen? Vi bruker god tid på diskusjoner og øvelser underveis.

Varighet ca 4 timer. Pris kr 15 500,-

Antall opptil 25 personer.

Foredrag 

I foredragene snakker jeg om rollen som støttespiller, med fokus på hvem du selv er, og hvilke etiske dilemmaer som kan oppstå. Jeg krydrer med eksempler og egne erfaringer, og dere får høre om misforståelser og absurde situasjoner, og også om øyeblikkene når jeg har følt at jeg har gjort noe riktig.

Varighet ca 1 time. Pris kr 10 000,-

Veiledning i grupper

I en travel hverdag er det ikke uvanlig å sitte igjen med en følelse av at «dette kunne jeg ha gjort bedre» eller «dette kunne jeg ha gjort på en annen måte» Det er lærerikt å dele erfaringer! Veiledning er en målrettet samtale som hjelper deltakerne til å finne egne svar. Dere kan hjelpe hverandre til å se en situasjon fra flere sider, og til å finne ut hva dere kan si og gjøre. Jeg har lang erfaring som veileder i forskjellige yrkesgrupper, og kan stille nyttige spørsmål.

Varighet 1,5 timer. Pris kr 1800,-