Kolleger

Som kollega må du forholde deg til at folk du jobber sammen med blir alvorlig syke, eller er pårørende. Hva kan du gjøre? Hva kan du si? Og hva kan det være lurt å styre unna? Hvordan kan den vanskelige samtalen bli den gode samtalen?

Kurs 

Kursene har tre hovedtemaer – selvrefleksjon, samtaleverktøy og etikk. Vi bruker god tid på diskusjoner og øvelser underveis.

Varighet ca 4 timer. Pris kr 12 000,-

Antall opptil 25 personer.

Foredrag 

I foredragene snakker jeg om rollen som støttespiller, og krydrer med eksempler og egne erfaringer. Dere får høre om misforståelser og absurde situasjoner, og om øyeblikkene av lykke når jeg føler at jeg har gjort noe riktig.

Varighet ca 1 time. Pris kr 7 500,-

Veiledning i grupper

Veiledning er en målrettet samtale som hjelper deltakerne til å finne egne svar. Det er nyttig å dele erfaringer med andre. Dere kan hjelpe hverandre til å se en situasjon fra flere sider, og til å finne ut hva dere kan si og gjøre. Jeg har lang erfaring som veileder, og kan stille nyttige spørsmål.

Varighet 1,5 timer. Pris kr 1800,-

Antall opptil 12 personer