Ledere

Som leder har du et ekstra ansvar for å gi støtte til medarbeidere som blir alvorlig syke, eller er pårørende. Din måte å møte medarbeideren på kan bety ekstra mye når livet er tøft. Hvordan kan den vanskelige samtalen bli den gode samtalen?

Kurs 

Kurset har tre hovedtemaer – selvrefleksjon, samtaleverktøy og etikk. Vi bruker god tid på diskusjoner og øvelser underveis.

Varighet ca 4 timer. Pris kr 15 500,-

Antall opptil 25 personer.

Foredrag 

I foredragene snakker jeg om rollen som støttespiller, og hvilke etiske dilemmaer som kan oppstå. Jeg krydrer med eksempler og egne erfaringer, og dere får høre om misforståelser og absurde situasjoner. Og om gylne øyeblikk da alt klaffer.

Varighet ca 1 time. Pris kr 10 000,-

Veiledning i grupper

Veiledning er en målrettet samtale som hjelper deltakerne til å finne egne svar. Jeg hjelper dere med å se en situasjon fra flere sider, og til å finne ut hva dere kan si og gjøre.

Varighet 1,5 timer. Pris kr 1800,-

Antall opptil 12 personer